IMKO TEKSTIL® | 15000 - BASKILI TERRYCOTTON

Sort By:  
CONTAINS: BASKILI TERRYCOTTON P/C 65% Polyester - 35% Cotton. WIDTH: 150 cm. WEIGHT: 115gr/M2 (+- 5%). TYPE: BASKILI TERRYCOTTON.
CONTAINS: BASKILI TERRYCOTTON P/C 65% Polyester - 35% Cotton. WIDTH: 150 cm. WEIGHT: 115gr/M2 (+- 5%). TYPE: BASKILI TERRYCOTTON.
15001 (BASKILI TERRYCOTTON 15001)
CONTAINS: BASKILI TERRYCOTTON P/C 65% Polyester - 35% Cotton. WIDTH: 150 cm. WEIGHT: 115gr/M2 (+- 5%). TYPE: BASKILI TERRYCOTTON.
15002 (BASKILI TERRYCOTTON 15002)
CONTAINS: BASKILI TERRYCOTTON P/C 65% Polyester - 35% Cotton. WIDTH: 150 cm. WEIGHT: 115gr/M2 (+- 5%). TYPE: BASKILI TERRYCOTTON.
Per Page      1 - 2 of 2
  • 1